Nyheter.  

NYE CHAMPIONER.

06.06.2016

Søskene Caos og Cici har endelig fått sin første tittel; Viltsporchampion

De hadde begge 3 x 1 premie på spor klart 13 mnd gamle men må ha en premie på utstilling etter 2 år for att championatet skal gjelde.

De ble 2 år 23.mai så

på Bassetklubbens utstilling  i juni fikk begge championatrosetten sin!