Nyheter.  

BENONI CHAMPION

01.05.2011

Når det først løsna for Benoni gikk det raka vegen, - 4 cert på 4 utstillinger!!!

Norsk og Svensk UtstillingsChampion i tillegg til Jaktchampionatet!

Vi GRATULERER OG JUBLILERER!

-pappa Lajban og mamma Lulu er så stolte!!